09/04/2021

Artur Machelski | Kardiolog

Kardiolog (w trakcie specjalizacji)

Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Po ukończeniu studiów odbył staż podyplomowy w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, w którym kontynuuje swoją pracę zawodową.

Obecnie realizuje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii w Oddziale Klinicznym Kardiologii Ogólnej w Ośrodku Chorób Serca 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego, m.in. choroby niedokrwiennej serca (zawałów mięśnia sercowego), nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, migotania przedsionków i innych zaburzeń rytmu serca, a także wad zastawkowych, kardiomiopatii, żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej w tym zatorowości płucnej. W swojej pracy zajmuje się również kwalifikacją pacjentów do zabiegów koronarografii, angioplastyki wieńcowej, ablacji, leczenia wad zastawkowych serca metodami kardiochirurgicznymi jak i przezskórnymi, implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów itp.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Rozwija swoją wiedzę i umiejętności poprzez regularne uczestnictwo w kursach oraz szkoleniach.

W Przychodni na Tęczowej lekarz Artur Machelski przyjmuje w ramach Poradni Kardiologicznej.