24/01/2019

Beata Tomasiewicz | Internista | Nefrolog

Specjalista chorób wewnętrznych i nefrolog
Dr n med. Beata Tomasiewicz ukończyła Wydział Lekarski  Akademii Medycznej  we Wrocławiu w  1995 roku.  Następnie uzyskała specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych (specjalista chorób wewnętrznych  I i II st.), a  w 2010 roku  specjalizacje z nefrologii.   W latach 2009 – 2013 była słuchaczką  studiów  doktoranckich  w  Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie . Studia zakończyła  obroną pracy doktorskiej z zakresu nefrologii  uzyskując tytuł doktora nauk medycznych .

Od 2006 roku związana jest z Kliniką Chorób Wewnętrznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką . Od  2005 roku  pracuje z chorymi  leczonymi nerkozastępczo . Dodatkowo pracowała  w przychodniach specjalistycznych. 

Jej kompetencje medyczne poparte są wieloletnim doświadczeniem oraz ustawicznym pogłębianiem ogólnej wiedzy medycznej.

Przychodni na Tęczowej dr Beata Tomasiewicz przyjmuje w ramach Poradni Nefrologicznej.