24/01/2019

dr n. o zdr. Dorota Różańska | Dietetyczka

Specjalista dietetykiDorota Różańska dietetyk

Doktor nauk o zdrowiu, obecnie adiunkt w Zakładzie Dietetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie pracuje od 2010 roku. W marcu 2016 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską.

W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie na kierunku „Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka”.

Jest członkiem Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Działalność naukowa

Jest współautorem licznych publikacji naukowych dotyczących oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup osób oraz doniesień prezentowanych na konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych, m.in. konferencjach naukowych Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i konferencjach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, takich jak: European Society of Cardiology Congress, EuroHeartCare czy EuroPrevent. Otrzymała kilka nagród JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za działalność naukową.

Jest współautorem „Jadłospisów dla dzieci w wieku przedszkolnym”, „Jadłospisów dla uczniów szkół podstawowych” oraz „Jadłospisów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” wydanych przy współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, opracowanych w ramach realizacji programu profilaktyki nadwagi i otyłości dla dzieci i młodzieży realizowanego przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ.

Działalność dydaktyczna

Prowadzi zajęcia dla studentów z kierunków dietetyka, fizjoterapia i położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, m.in. z przedmiotów takich jak: Żywienie człowieka, Podstawy dietetyki, Edukacja żywieniowa, Dietoprofilaktyka i leczenie chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych, Dieta- integralna forma terapii.

W latach 2010-2018 była opiekunem Studenckiego Koła Naukowego.

Poradnictwo dietetyczne

Zajmuje się oceną sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz planowaniem diet, zarówno dla osób zdrowych, które chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe na lepsze oraz dla osób chorych, u których dieta może wspomóc proces leczenia, a często jest jego podstawowym elementem.

Prowadzi wykłady i warsztaty na temat racjonalnego żywienia dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także dla seniorów, m.in. w ramach Uniwersytetu III Wieku czy Klubów Seniora.

W wolnych chwilach jeździ na rowerze, pływa, lubi podróżować i odkrywać nowe miejsca.

W Przychodni na Tęczowej specjalista dietetyki Dorota Różańska przyjmuje w ramach Poradni Dietetycznej.