19/07/2018

Ewa A. Jankowska | kardiolog | geriatra

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i geriatrii

Kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia w Katedrze Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

profesor Ewa Anita Jankowska internista kardiolog geriatra

W 1999 roku ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej (obecnego Uniwersytetu Medycznego) we Wrocławiu.

W 2002 r. otrzymała stopień doktora nauk medycznych za rozprawę doktorską pt. Występowanie zespołu andropauzalnego a stan hormonalny mężczyzn, mieszkańców Wrocławia, a w 2008 r. tytuł naukowy doktora habilitowanego z dziedziny kardiologii i endokrynologii za rozprawę pt. Znaczenie kliniczne i prognostyczne niedoboru hormonów anabolicznych u mężczyzn z niewydolnością serca, natomiast w 2013 r. – tytuł profesora medycyny.

Profesor E. A. Jankowska swoje doświadczenie naukowe i kliniczne zdobywała podczas staży zagranicznych, m.in. w Royal Brompton Hospital, National Heart & Lung Institute, Imperial College w Londynie.

Działalność kliniczna

Jej zainteresowania naukowe i kliniczne koncentrują się wokół niewydolności serca, a w szczególności dotyczą znaczenia niedoboru żelaza, niedokrwistości, zaburzeń metabolicznych (m.in. z zakresu gospodarki androgennej i estrogennej), zaburzonej równowagi autonomicznej (z upośledzonym napięciem układu przywspółczulnego), dysfunkcji mięśni szkieletowych jako potencjalnych celów terapeutycznych wśród chorych z niewydolnością serca.

Jest współautorką wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca. Jest to dokument wyznaczający standardy leczenia pacjentów z niewydolnością serca na całym świecie.

Działalność naukowa

Profesor E. A. Jankowska była członkiem Rady Młodych Naukowców, organu doradczego MNiSW (lata 2010–2011) oraz przewodniczącą „Klubu 30” PTK (lata 2013–2015). Obecnie jest członkiem Zarządu HFA oraz grupy koordynującej inicjatywę „Cardiologists of Tomorrow” ESC, koordynatorem inicjatywy „Heart Failure Specialists of Tomorrow” HFA, członkiem Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Została wyróżniona m.in.: Nagrodą Zespołową Ministra Zdrowia, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną i związany z nią dorobek naukowy, Nagrodą Kapituły Prezesów PTK za osiągnięcia badawcze z zakresu patofizjologii, stratyfikacji ryzyka i nowych koncepcji terapeutycznych u chorych z niewydolnością serca, nagrodami JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Autorka bardzo licznych publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach medycznych.

Jest założycielką Fundacji Wspierajmy Seniorów.

W wolnym czasie uprawia biegi średniodystansowe, tańczy flamenco, gra na fortepianie, gitarze i akordeonie.

W Przychodni na Tęczowej prof. Ewa A. Jankowska – przyjmuje w ramach:
Poradni Kardiologicznej
Poradni Geriatrycznej
Poradni Leczenie Niedoboru Żelaza

Istnieje również możliwość umówienia wizyty domowej.