03/01/2019

Joanna Aramowicz-Niedzielska | Internista | Hipertensjolog

Studia i specjalizacja z chorób wewnętrznych

lek. Joanna Aramowicz

Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończyłam w 1991 r.
Chcąc zdobyć jak największe doświadczenie kliniczne oraz uzyskać specjalizację z chorób wewnętrznych przez 7 lat pracowała w Oddziale Internistycznym przy Zespole Chorób Płuc w Obornikach Śląskich. W 1995 r. uzyskałam tytuł specjalisty I stopnia, a w 1998 r. specjalisty II stopnia w chorobach wewnętrznych.

Praca zawodowa

Ponieważ interesowała mnie praca w ambulatoryjnej opiece medycznej od 1998 r. do chwili obecnej jestem związana z Dolnośląskim Centrum Medycznym Dolmed S.A. – największym centrum opieki ambulatoryjnej w regionie.
W 2014 r. miałam możliwość pracy w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Irlandii-w Dublinie. To poszerzyło moje wyobrażenie o możliwościach pracy ambulatoryjnej. Przyjmuję również pacjentów angielskojęzycznych przebywających w Polsce.

Specjalizacja z hipertensjologii

Od początku mojej pracy zawodowej interesowały mnie schorzenia z zakresu kardiologii , a szczególnie nadciśnienie tętnicze z uwagi na wielonarządowe przyczyny tego schorzenia ( od chorób endokrynologicznych, nefrologicznych, układu sercowo-naczyniowego, do podłoża psychogennego). Jako praktykujący internista muszę mieć holistyczne spojrzenie na pacjenta i jego schorzenia. Z tego powodu uznałam, że hipertensjologia zajmujaca się patofizjologią i leczeniem nadciśnienia tętniczego, będzie odpowiednim ukoronowaniem moich zainteresowań. Egzamin specjalizacyjny zdałam w 2013 r., uzyskując tytuł specjalisty hipertensjologa.

Doświadczenie zawodowe

Zajmuję się leczeniem nadciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym, u pacjentów młodych aktywnych zawodowo, jak również u kobiet w ciąży i młodych dorosłych. W zakresie badań diagnostycznych wykonuję 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera, próby wysiłkowe na bieżni celem wykluczenia choroby niedokrwiennej serca, badanie EKG, próby ortostatyczne.

Badania kliniczne

Jako internista i hipertensjolog w ostatnich kilkunastu latach brałam udział w wielu badaniach klinicznych z zakresu prewencji sercowo-naczyniowej, immunoterapii, cukrzycy, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, co dało mi możliwość wdrażania u moich pacjentów nowoczesnych terapii, jeszcze przed pełnym ich dostępem na polskim rynku medycznym.

W Przychodni na Tęczowej lek. Joanna Aramowicz-Niedzielska przyjmuje w ramach:
Poradni Internistycznej
Poradni Hipertensjologicznej