03/05/2021

Katarzyna Kulej-Łyko | Kardiolog

Kardiolog

kardiolog

Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia medyczne ukończyła w 2010r.  Staż podyplomowy oraz szkolenie rezydenckie w ramach specjalizacji z kardiologii odbywała w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Po uzyskaniu tytułu specjalisty kardiologii w 2019r. rozpoczęła pracę w Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego we Wrocławiu, którą kontynuuję do dnia dzisiejszego.

Jest również pracownikiem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W ramach rozprawy doktorskiej zajmuje się badaniem nietolerancji wysiłku fizycznego i nieprawidłowych reakcji odruchowych u chorych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory. Jest autorką kilku prac naukowych m.in. z zakresu niewydolności serca.

W pracy klinicznej zajmuje się leczeniem choroby niedokrwiennej serca, wadami zastawkowymi, kardiomiopatiami, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca. W obszarze jej szczególnych zainteresowań znajduje się echokardiografia. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W Przychodni na Tęczowej lekarz Katarzyna Kulej Łyko przyjmuje w ramach Poradni Kardiologicznej.