17/09/2018

Katarzyna Nowak | Geriatra | Internista

Specjalista chorób wewnętrznych i geriatra

Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ukończyła w 2001 roku. Po odbyciu stażu podyplomowego w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu i rozpoczęła pracę w Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc „Wysoka Łąka” w Kowarach.

Od 2005 roku związana jest zawodowo z Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, gdzie w 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. W 2013 roku ukończyła specjalizację w dziedzinie geriatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywa ponadto pracując w przyszpitalnej poradni geriatrycznej.

W pracy klinicznej cechuje Ją holistyczne podejście do pacjentów.  Zajmuje się diagnostyką, różnicowaniem i leczeniem otępień, depresji osób starszych, zaburzeń równowagi i upadków, leczeniem majaczeń.

Angażuje się w szkolenia dla pielęgniarek zarówno na oddziale, jak również w ramach programów doskonalenia zawodowego organizowanych przez OKPPiP w Rzeszowie. W ramach działalności społecznej współpracuje z Fundacją Wspierajmy Seniorów.

W pracy z seniorami kieruje się oceną całościową pacjenta, a za podstawę dobrej współpracy uważa edukację chorego oraz jego opiekunów.

W Przychodni na Tęczowej lekarz Katarzyna Nowak przyjmuje w ramach Poradni Geriatrycznej.