28/06/2018

Maciej Bogusiak | Chirurg Onkolog

Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej 

Studia medyczne i doświadczenie z chirurgii ogólnej

zdjęcie, Maciej Bogusiak, chirurg onkolog, chirurg ogólny, specjalista chirurgii laparoskowej, wykonuje TaTME

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ukończył w 2006 roku, tytuł specjalisty chirurgii ogólnej uzyskał w 2014 roku – w czasie pierwszej specjalizacji pracował w Oddziale Chirurgicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 5. W tym czasie wykonywał wielokrotnie zabiegi usunięcia pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, plastyki przepuklin pachwinowych a także zabiegi usunięcia tarczycy, usunięcia guzów nadnercza, operacje onkologiczne z zakresu chorób nowotworowych żołądka, trzustki, wątroby, dróg żółciowych, a także jelita grubego (kątnicy, wstępnicy, poprzecznicy, zstępnicy, esicy, odbytnicy). Zajmował się leczeniem guzków krwawniczych (hemoroidów) metodami małoinwazyjnymi, jak i operacyjnymi. Wykonywał również zabiegi usunięcia żylaków kończyn dolnych oraz szereg mniejszych zabiegów chirurgicznych. Większość zabiegów operacyjnych jamy brzusznej wykonywał metodą laparoskopową.

W tym czasie pracował także w trybie ostrodyżurowym zdobywając doświadczenie w operowaniu z powodu ostrych stanów chirurgicznych, jak ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, perforacji wrzodu żołądka, niedrożności przewodu pokarmowego, ostrego zapalenia otrzewnej. Przez kilka lat pracował również w Pogotowiu Ratunkowym. W latach 2012-2014 prowadził Poradnię Leczenia Ran Przewlekłych u pacjentów z przewlekłymi, nie gojącymi się owrzodzeniami, najczęściej w przebiegu zaawansowanej cukrzycy czy miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych.

Chirurgia onkologiczna

W latach 2014-2024 w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym w Oddziale Chirurgii Onkologicznej gdzie rozwijał możliwości leczenia operacyjnego laparoskowo. Na co dzień kwalifikuje pacjentów do zabiegów chirurgii onkologicznej oraz specjalizuje się w wykonywaniu zabiegów resekcji guzów jelita grubego, w szczególności wykonywanych metodą laparoskopową, między innymi zabiegi laparoskopowe metodą TaTME u pacjentów z niskimi guzami odbytnicy.

Od 2024 roku kontynuuje działalność kliniczną w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Maciej Bogusiak kwalifikuje również wybrane grupy pacjentów do żywienia pozajelitowego przed rozległymi zabiegami operacyjnymi oraz po zabiegach operacyjnych, co zapobiega występowaniu niedożywienia oraz sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia.

Zabiegi laparoskopowe metodą TaTME u pacjentów z guzami odbytnicy

Od 2016 roku wykonuje zabiegi metodą TaTME (ang. transanal total mesorectal excision). U pacjentów z nowotworem odbytnicy, zabieg usunięcia guza metodą klasyczną wiąże się z usunięciem odbytnicy, wówczas pacjenci zmuszeni są do dożywotniego funkcjonowania ze stomią. Zabieg techniką TaTME to trudny zabieg wykonywany laparoskopowo. Pozwala na oszczędzenie zwieracza odbytu, wytworzenie czasowej stomii u pacjenta, a w przyszłości odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego oraz likwidację stomii, co zapewnia pacjentom znacznie lepszą jakość życia.

Działalność społeczna

w 2023 roku obronił pracę doktorską pt. Analiza powikłań około- i pooperacyjnych u pacjentów operowanych metodą całkowitej przezodbytowo-brzusznej resekcji odbytnicy TaTME z powodu raka odbytnicy, uzyskał tytuł doktora nauk medycznych

Działalność społeczna

Doktor Bogusiak społecznie współdziała w Fundacji Wspierajmy Seniorów a także bierze udział w projektach naukowych, między innymi dotyczących tzw. zespołu kruchości u pacjentów kwalifikowanych do zabiegów onkologicznych. Poza zdobywaniem umiejętności i doświadczenia przez codzienną pracę na bloku operacyjnym zdobywa również wiedzę i kwalifikacje podczas specjalistycznych szkoleń i kursów.

W Przychodni na Tęczowej lek. Maciej Bogusiak przyjmuje w ramach:
Poradni Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej