10/09/2019

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób zakaźnych, interpretacją wyników badań serologicznych, molekularnych, poradnictwem dotyczącym szczepień osób dorosłych zdrowych oraz dorosłych z chorobami przewlekłymi.

Najczęstsze choroby zakaźne:

 • Choroby odkleszczowe (np.: borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu)
 • Choroby wirusowe (np.: HIV, EBV, CMV, HSV),
 • Choroby bakteryjne (np.: Chlamydia, Mycoplasma, Yersinia, gronkowce, paciorkowce, pałeczki jelitowe),
 • Choroby tropiklane (np.: malaria, denga, żółta gorączka, leishmanioza),
 • Choroby grzybicze (np.: kandydoza, kryptokokoza, aspergilloza),
 • Choroby pasożytnicze (np.: toxoplazmoza, toxokaroza, lamblioza, tasiemczyca).

Niepokojące objawy:

 • osłabienie, gorączka, bóle mięśniowo-stawowe, bóle głowy,
 • utrata masy ciała, biegunka,
 • objawy po powrocie z podróży,
 • wysypka, rumień, świąd skóry,
 • nieprawidłowe wyniki badań wymagające specjalistycznej interpretacji.

W Przychodni na Tęczowej w Poradni chorób zakaźnych przyjmuje:

lek. Sylwia Serafińska

Na pierwszą wizytę proszę zabrać całą dokumentację medyczną dotyczącą Pana/Pani przeszłości chorobowej, nie tylko związanej z aktualnymi dolegliwościami. Proszę pamiętać o wcześniejszych wynikach badań laboratoryjnych, wynikach badań diagnostycznych, kartach informacyjnych z hospitalizacji oraz opisach konsultacji lekarskich a także aktualnie stosowanych lekach. Odpowiednie przygotowanie do wizyty pozwala na szybsze postawienie rozpoznania oraz lepsze zaplanowanie dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego.