28/06/2018

Poradnia Geriatryczna

poradnia geriatrycznaLepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego w codziennej pracy z pacjentami w celu podnoszenia ich komfortu życia stale pamiętamy o prewencji geriatrycznej. Geriatria jest dziedziną medycyny zajmującą się problemami zdrowia i leczeniem chorób związanych ze starzeniem się u osób powyżej 60-tego roku życia, ale zasady prewencji geriatrycznej wdrażanie są wiele lat wcześniej. Poradnia Geriatryczna zapewnienia kompleksową opiekę pacjentom w wieku starszym i propaguje profilaktykę zdrowotną zapewniającą seniorom pomyślne starzenie się.

W zakresie profilaktyki postępowanie geriatryczne nastawione jest na wykrywanie i eliminację szkodliwych czynników zdrowotnych mogących upośledzić stan funkcjonalny osób w wieku starszym. Zwraca się szczególną uwagę na odpowiednie odżywienie, nawodnienie, adekwatną do wieku i możliwości aktywność ruchową oraz aktywizację społeczną osób w starszym wieku.

U osób starszych charakterystyczne jest jednoczesne występowanie wielu chorób, co wiąże się z przyjmowaniem wielu leków, a taka sytuacja wymaga nadzoru pod kątem wystąpienia możliwych interakcji między zażywanymi lekami i bezpieczeństwem stosowanej terapii.

Przypadłości osób starszych, o których zawsze warto porozmawiać w trakcie konsultacji geriatrycznej to:

tabletki• zaburzenia pamięci
• niespokojny sen
• osteoporoza
• nietrzymanie moczu
• odwodnienie
• objawy zespołu kruchości
• wielolekowość

W poradni diagnozowane i leczone są również inne zaostrzone choroby przewlekłe występujące w wieku starszym.

W Przychodni na Tęczowej w ramach Poradni Geriatrycznej przyjmują następujący specjaliści:

Ewa A. Jankowska

Katarzyna Nowak

Na pierwszą wizytę proszę zabrać całą dokumentację medyczną dotyczącą Pana/Pani przeszłości chorobowej, nie tylko związanej z aktualnymi dolegliwościami. Proszę pamiętać o wcześniejszych wynikach badań laboratoryjnych, wynikach badań diagnostycznych, kartach informacyjnych z hospitalizacji oraz opisach konsultacji lekarskich a także aktualnie stosowanych lekach. Odpowiednie przygotowanie do wizyty pozwala na szybsze postawienie rozpoznania oraz lepsze zaplanowanie dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego.