28/06/2018

Poradnia Leczenia Ran

Poradnia Leczenia Ran zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszelkiego typu ran, w tym ran przewlekłych i ran wolno gojących się.

W szczególności zajmujemy się leczeniem następujących najczęstszych typów ran:

 • zespół stopy cukrzycowej,poradnia leczenia ran przewlekłych - leczenie opatrunkowe
 • owrzodzenia goleni,
 • oparzenia,
 • odleżyny, czyli rany u osób leżących, unieruchomionych w łóżku,
 • rany niedokrwienne goleni,
 • rany o etiologii mieszanej (żylno-niedokrwiennej),
 • rany pourazowe oraz o nieznanym tle.

Zajmujemy się diagnostyką ran, identyfikując przyczyny powstawania ran. Pomagamy w odpowiednim doborze opatrunków, utrzymaniu higieny w obrębie rany oraz edukujemy jak samodzielnie zadbać o gojące się miejsce. W razie potrzeby proponujemy chirurgiczne opracowanie rany w celu usunięcia martwiczych tkanek i ułatwieniu gojenia. W ramach Poradni Leczenia Ran proponujemy również wizyty domowe, podczas których jest możliwość wymiany opatrunków oraz pielęgnacji chorego.

Nowoczesne leczenie rany przewlekłej opiera się na kontroli wilgotności i temperatury w ranie, przy zastosowaniu odpowiednich, aktywnych opatrunków. Ostatni etap gojenia to całkowite pokrycie rany naskórkiem i odizolowanie żywej tkanki od środowiska zewnętrznego (bakterie, wirusy, grzyby) oraz wytworzenie bariery mechanicznej chroniącej delikatne tkanki przed urazem.

Stosowanie właściwego leczenia, z zastosowaniem wysokospecjalistycznych technik, znacząco skraca czas gojenia, zmniejsza ból, uciążliwy wysięk czy nieprzyjemny zapach. Pomoc chirurga umożliwia kontrolę procesu gojenia z możliwością szybkiej interwencji zabiegowej oraz modyfikację leczenia poprzez zastosowanie odpowiednich opatrunków spośród kilkuset dostępnych na rynku.

W skład leczenie ran wchodzą następujące elementy:

oparzenie drugiego stopnia

 • edukacja pacjentów i ich bliskich;
 • identyfikacja przyczyny/przyczyn powstania rany i eliminacja tych przyczyn, o ile to możliwe;
 • optymalizacja leczenia chorób przewlekłych, które leżą u podłoża powstawania ran;
 • stosowanie ogólnoustrojowe leków usprawniających gojenie ran oraz krążenie żylne i/lub tętnicze;
 • w przypadku ran zakażonych – stosowanie antybiotyków (w tym celowanych) ogólnoustrojowo i/lub miejscowo;
 • stosowanie określonych opatrunków specjalistycznych i ich wymiana w określonych sekwencjach czasowych;
 • kompresjoterapia;
 • leczenie larwami
 • chirurgiczne zabiegi polegające na usunięciu tkanek martwiczych, zbliżaniu brzegów ran;
 • stosowanie domowego systemu podciśnieniowego i wymiana opatrunków (VAC- vacuum assisted closure, NPWT- negative pressure wound therapy). Gojenie ciężkich ran wspomagane przez urządzenie wytwarzające podciśnienie, powodujące usuwanie w sposób ciągły tkanek zakażonych i martwiczych oraz powodujący mechaniczne zbliżanie brzegów rany;
 • w wybranych przypadkach – kwalifikacja do zabiegów w komorze hiperbarycznej.

Wiele czynników może wpływać niekorzystnie na proces gojenia się rany (wymagają leczenia równolegle z zabiegami miejscowymi w obrębie samej rany):

 • niewydolność żylna
 • niewydolność tętnicza
 • niewyrównana cukrzyca i inne choroby metaboliczne
 • niewydolność serca
 • niedożywienie
 • otyłość
 • niewydolność nerek
 • niedokrwistość
 • niedobór żelaza
 • choroba nowotworowa
 • przewlekły proces zapalny

Wszystkie osoby borykające się z problemem niegojącej się rany zapraszamy na konsultacje.

W Przychodni na Tęczowej w ramach Poradni Leczenia Ran Przewlekłych przyjmuje chirurg:

Maciej Bogusiak

Na pierwszą wizytę proszę zabrać całą dokumentację medyczną dotyczącą Pana/Pani przeszłości chorobowej, nie tylko związanej z aktualnymi dolegliwościami. Proszę pamiętać o wcześniejszych wynikach badań laboratoryjnych, wynikach badań diagnostycznych, kartach informacyjnych z hospitalizacji oraz opisach konsultacji lekarskich a także aktualnie stosowanych lekach. Odpowiednie przygotowanie do wizyty pozwala na szybsze postawienie rozpoznania oraz lepsze zaplanowanie dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego.