28/06/2018

Poradnia Neurologiczna

Lekarze specjaliści pracujący w Poradni Neurologicznej specjalizują się w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego.

Do najczęstszych chorób układu nerwowego należą:

• Bóle głowy, w tym napięciowe bóle głowy, migrenamłotek neurologiczny
• Choroba Alzheimera i inne typy otępienia (tzw. demencja)
• Choroba Parkinsona i parkinsonizm
• Udar krwotoczny i niedokrwienny mózgu
• Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
• Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, w tym np. stwardnienie rozsiane
• Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego, np. kleszczowe zapalenie opon mózgowych, borelioza
• Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
badanie głowy rezonansem magnetycznym• Zaburzenia równowagi
• Zespoły uciskowe obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe, w tym tzw. bólowe zespoły korzeniowe
• Polineuropatie
• Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni, w tym zapalenia mięśni i nerwów
• Porażenia mózgowe i innych zespoły porażenne, np. polio
• Choroby naczyń mózgowych, w tym zapalenia naczyń
• Guzy mózgu pierwotne i wtórne (przerzutowe)
• Nowotwory rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
• Nowotwory opon mózgowych
• Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa

Choroby neurologiczne mogą się znacznie od siebie różnić i dawać różne objawy, jednak istnieją objawy charakterystyczne, które mogą ostrzec nas przed rozwojem poważnych zaburzeń.

Najczęstsze problemy, z którymi warto zwrócić się do neurologa, to:

• zawroty głowybadanie kręgosłupa rezonansem magnetycznym
• bóle głowy ostre i przewlekłe, w tym przebiegające z zaburzeniami widzenia, nudnościami i wymiotami
• bóle odcinka szyjnego kręgosłupa,
• bóle pleców,
• bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa
• bóle okolicy krzyżowej kręgosłupa,
• osłabienie siły mięśniowej,
• zaburzenia koordynacji ruchów
• omdlenia, utraty przytomności
• drgawki,
• urazy czaszkowo-mózgowe, ich następstwa
• urazy szyi i tułowia,
• mrowienie kończyn,
• osłabienie czucia,
• ograniczenie pola widzenia,
• nagłe pogorszenie wzroku,
• poczucie ciągłego rozbicia, problemy ze skupieniem,
• zaburzenia mowy,
• zaburzenia równowagi prowadzące do problemów z przemieszczaniem się.

W Przychodni na Tęczowej w ramach Poradni Neurologicznej przyjmuje:

Bartosz Mielcarek

Na pierwszą wizytę proszę zabrać całą dokumentację medyczną dotyczącą Pana/Pani przeszłości chorobowej, nie tylko związanej z aktualnymi dolegliwościami. Proszę pamiętać o wcześniejszych wynikach badań laboratoryjnych, wynikach badań diagnostycznych, kartach informacyjnych z hospitalizacji oraz opisach konsultacji lekarskich a także aktualnie stosowanych lekach. Odpowiednie przygotowanie do wizyty pozwala na szybsze postawienie rozpoznania oraz lepsze zaplanowanie dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego.