10/09/2019

dr n. med. Sylwia Serafińska | hepatolog i choroby zakaźne

Specjalista chorób zakaźnych, hepatolog

Od wielu lat pracuję w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMED we Wrocławiu oraz w I Oddziale Zakaźnym WSS im. Gromkowskiego we Wrocławiu w zespole kierowanym przez prof. Krzysztofa Simona. Zaraz po studiach na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) rozpoczęłam pracę w Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odporności w ramach studiów doktoranckich – w 2007 r. uzyskałam tytuł dr n. med. na kierunku „Hepatologia zakaźna”. W 2009 r. uzyskałam specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych, a w 2014 r. specjalizację II st. z chorób zakaźnych. Ponadto w 2016 r. otrzymałam Certyfikat Hepatologa przyznany przez Polskie Towarzystwo Hepatologiczne.
W 2000 r odbyłam wolontariat medyczny we Francji, La Garde, gdzie zajmowałam się chorymi w wieku podeszłym, a w 2007 r. byłam stypendystką Fundacji im. Niedźwirskiego w Paryżu, w L’Hospital Beaujon, pod kierownictwem prof. Dominique Valla.

Działalność kliniczna i naukowa

Moja praca zawodowa od początku związana była z chorobami zakaźnymi oraz chorobami wątroby. Zajmują się diagnostyką i leczeniem takich jednostek jak:

  • choroby wątroby: marskość, autoimmunizacyjne choroby wątroby AIH, PBC, PSC, stłuszczeniowa choroba wątroby NASH, NAFLD, hemochromatoza, choroba Wilsona, wirusowe zapalenia wątroby HAV, HBV, HCV, alkoholowa choroba wątroby, polekowe uszkodzenia wątroby, nowotwory wątroby łagodne naczyniaki i torbiele, rak wątrobowo-komórkowyHCC,
  • choroby dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego,
  • choroby zakaźne: zakażenia HIV, AIDS, choroby odkleszczowe: borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu KZM, zakaźne choroby bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze, grzybicze, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, choroby zakaźne w ciąży, profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia osób dorosłych i w chorobach przewlekłych.

Dodatkowo zajmuję się diagnostyką ultrasonograficzną jamy brzusznej – po odbyciu kursów w ramach Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w latach 2006, 2009, co świetnie uzupełnia diagnostykę hepatologiczną.
Poza szeroką działalnością kliniczną moją dodatkową pasją jest również praca dydaktyczno – naukowa. Jestem nauczycielem akademickim, prowadzę zajęcia i wykłady z chorób zakaźnych i epidemiologii oraz hepatologii. Jestem autorką wielu rozdziałów do podręczników, monografii oraz publikacji do czasopism klinicznych i naukowych w dziedzinie chorób zakaźnych i hepatologii. Stale prowadzę wykłady, prezentacje i warsztaty na konferencjach i posiedzeniach naukowych oraz kursach specjalizacyjnych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskie Towarzystwo Hepatologiczne. Jestem kierownikiem naukowym corocznej konferencji „Choroby Odkleszczowe” organizowanej m.in. przez Dolnośląską Izbę lekarską we Wrocławiu.

W Przychodni na Tęczowej dr Sylwia Serafińska przyjmuje w Poradni chorób zakaźnych.