21/08/2018

Poradnia Alergologiczna

duszność, astma, POCHPW ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost liczby chorych z objawami nadwrażliwości na alergeny wziewne (sezonowe i całoroczne) i pokarmowe, substancje chemiczne, leki, jady owadów. Manifestacją alergii może być przewlekły lub okresowy nieżyt nosa i spojówek, astma, choroby skóry (pokrzywki, wyprysk kontaktowy, atopowe zapalenie skóry, obrzęki naczynioruchowe) – a także ciężka, zagrażająca życiu anafilaksja. Na rozwój chorób alergicznych wpływa wiele czynników (genetycznych, środowiskowych) – co powoduje, że ta sama choroba może przebiegać zupełnie odmiennie u różnych pacjentów.

Szczegółowy wywiad lekarski,  badania dodatkowe i ustalenie indywidualnego planu leczenia i zasad profilaktyki stanowią podstawowe elementy kompleksowej opieki nad pacjentem z chorobą alergiczną.

W naszej Poradni Alergologicznej pacjenci otrzymają pomoc w rozpoznaniu i leczeniu następujących schorzeń:

nieżyt nosa, katar– okresowy i przewlekły nieżyt nosa i spojówek,

– astma oskrzelowa,

– przewlekła obturacyjna choroba płuc,

– pokrzywka ostra i przewlekła,

– obrzęki naczynioruchowe,

– wyprysk kontaktowy,

– anafilaksja

– alergie na jady owadów- wstępna kwalifikacja do immunoterapii

– podejrzenie alergii pokarmowych,

– podejrzenie nadwrażliwości na leki

Poradnia alergologiczna oferuje:

alergiczne testy skórne

– konsultacje alergologiczne,

– kompleksową opiekę nad pacjentami z rozpoznaną astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

– badania diagnostyczne: spirometrię z próbą rozkurczową, punktowe testy skórne z ale

rgenami wziewnymi i pokarmowymi,

– immunoterapię alergenową (odczulanie)- metodą podskórną i podjęzykową,

Do objawów, których podłożem może być alergia, należą między innymi:

-napadowa duszność ze świszczącym oddechem – prowokowana wysiłkiem, kontaktem z pyłkami roślin, sierścią zwierząt, kurzem, zmianami temperatury, stresem, drażniącymi zapachami,

– uczucie zatkania nosa, napadowe kichanie, katar – okresowy lub całoroczny- z towarzyszącym lub nie – łzawieniem i świądem oczu,

– przewlekły kaszel, pochrząkiwanie,

– napadowe obrzęki warg, języka, powiek, obrzęki krtani,

– nawracający wyprysk rąk lub stóp (grudki, pęcherzyki, nadmierna suchość skóry),

– nawracający wyprysk pojawiający się w miejscach kontaktu z metalowymi elementami garderoby, biżuterią,  kosmetykami,

–  swędzące zmiany skórne o wyglądzie przypominającym oparzenie pokrzywą, pojawiające się spontanicznie lub po spożyciu pokarmu, leku lub innym identyfikowalnym czynniku,

alergia skórna, pokrzywka, wyprysk kontaktowy

– zmiany skórne pojawiające się w trakcie przyjmowania leków (np. antybiotyki, leki przeciwbólowe)

– nadmierna suchość i świąd skóry, zmiany wypryskowe w zgięciach łokciowych i kolanowych,  

– objawy ze strony układu oddechowego (duszność, ściskanie w gardle), skóry (obrzęki, pokrzywki), utraty przytomności, zasłabnięcia, bóle brzucha, biegunka, wymioty- pojawiające się krótko po spożyciu określonego pokarmu, użądleniu przez owada, zażyciu leku

– inne dolegliwości nie wymienione powyżej

W poradni leczeni są również pacjencji z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP). Objawami tej choroby u pacjentów palących papierosy lub byłych palaczy może być:

– przewlekły kaszel z odkrztuszaniem porannym plwociny,

– uczucie duszności, braku tchu, zadyszki- w trakcie wysiłku,

– nawracający świszczący oddech

Do rozpoznania POChP niezbędne jest wykonanie spirometrii z próbą rozkurczową – badanie to jest wykonywane w naszej poradni.

W Przychodni na Tęczowej w Poradni Alergologicznej przyjmuje:

lek. Agnieszka Kopeć

Na pierwszą wizytę proszę zabrać całą dokumentację medyczną dotyczącą Pana/Pani przeszłości chorobowej, nie tylko związanej z aktualnymi dolegliwościami. Proszę pamiętać o wcześniejszych wynikach badań laboratoryjnych, wynikach badań diagnostycznych, kartach informacyjnych z hospitalizacji oraz opisach konsultacji lekarskich a także aktualnie stosowanych lekach. Odpowiednie przygotowanie do wizyty pozwala na szybsze postawienie rozpoznania oraz lepsze zaplanowanie dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego.