28/06/2018

Poradnia Kardiologiczna

Lekarze specjaliści pracujący w Poradni Kardiologicznej specjalizują się w zakresie zapobiegania, diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego.

W centrum zainteresowania znajdują się następujące choroby:

• nadciśnienie tętnicze
ciśnieniomierz ręczny• hipercholestolemia, dysplipidemia aterogenna i inne zaburzenia gospodarki lipidowej
• choroba wieńcowa (czyli choroba niedokrwienna serca), w tym stan po przebytym zawale mięśnia sercowego
• wady zastawkowe serca wrodzone i nabyte (czyli zwężenia lub niedomykalności zastawek serca)
• zaburzenia rytmu serca i przewodzenia (czyli nieprawidłowo szybka lub nadmiernie wolna czynność akcji serca)
• niewydolność serca i kardiomiopatie
• inne choroby mięśnia sercowego, np. zapalenie mięśnia sercowego
• choroby serca u osób starszych
• powikłania leczenia onkologicznego, immunologicznego i reumatologicznego w obszarze układu krążenia
• powikłania w układzie krążenia w przebiegu cukrzycy, otyłości, innych schorzeń metabolicznych i hormonalnych

Lekarze zajmują się kwalifikacją (określają wskazania i przeciwwskazania) do procedur inwazyjnych i chirurgicznych w obrębie serca:

aparat USG

• procedury rewaskularyzacyjne, czyli udrażnianie zwężonych tętnic wieńcowych (np. angioplastyka tętnic wieńcowych z implantacją      stentów, zabiegi kardiochirurgiczne pomostowania tętnic wieńcowych)
• ablacje, czyli inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca
• wszczepienia kardiowertera defibrylatora, stymulatora serca, także z opcją resynchronizacji
• leczenie wad serca inwazyjne (np. wszczepianie MitraClip, wszczepianie przeznaczyniowe zastawki aortalnej, np. zabieg TAVI) i chirurgiczne (wszczepianie zastawek serca biologicznych i mechanicznych podczas zabiegów kardiochirurgicznych)
• przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka (np. wszczepianie Amplazera)
• przeszczepianie serca

   W trakcie każdej wizyty u kardiologa jest wykonywane standardowe 12-odprowadzeniowe EKG, a dodatkowo istnieje możliwość wykonania:

• badania echokardiograficznego (USG serca),

• 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (Holtera ciśnieniowego),

• 24-godzinnego monitorowania EKG (Holtera) – z możliwością wydłużenia okresu monitorowania nawet do 30 dni.

Najczęstsze niepokojące objawy lub nieprawidłowości, których podłożem mogą być choroby układu sercowo-naczyniowego to:

ciśnieniomierz naramienny

• uczucie bólu, ucisku, pieczenia, gniecenia, rozpierania w klatce piersiowej w trakcie wysiłku fizycznego lub w spoczynku (np. w nocy)
• uczucie kołatania serca, nierównej pracy serca, przyspieszonej lub zbyt wolnej pracy serca
• szybkie męczenie się, zła tolerancja wysiłku fizycznego, uczucie braku tchu lub duszności przy niewielkim wysiłku fizycznym, przy codziennych czynnościach
• obrzęki kończyn dolnych (opuchnięte stopy, kostki, obrzęki pojawiające się na podudziach), stopniowy przyrost masy ciała, stopniowe powiększanie się obwodu brzucha
• duszność pojawiająca się w pozycji leżącej
• zasłabnięcia
• utraty przytomności
• stwierdzone przez innych lekarzy w zapisie EKG zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków, zaburzenia przewodnictwa (tzw. bloki przewodzenia) i inne nieprawidłowości
holter EKG• stwierdzane przez innych lekarzy szmery serca
• wysokie wartości ciśnienia tętniczego
• podwyższone stężenia w osoczu cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, trójglicerydów oraz obniżone stężenie cholesterolu HDL
• podwyższone stężenia peptydów natriuretycznych we krwi obwodowej (np. NT-proBNP, BNP, ANP)
• inne nieprawidłowości w obrębie serca i układu krążenia stwierdzone przez innych lekarzy (np. brak tętna na niektórych tętnicach, blaszki miażdżycowe wykazane w badaniach obrazowych)
• inne dolegliwości nie wymienione wyżej

W Przychodni na Tęczowej w ramach Poradni Kardiologicznej przyjmują następujący specjaliści:

Marcin Drozd

Magdalena Krawczyk

Ewa A. Jankowska

Katarzyna Wojtas-Polc

Katarzyna Kulej-Łyko

Artur Machelski

Joanna Piątek-Rygiel

 

Na pierwszą wizytę proszę zabrać całą dokumentację medyczną dotyczącą Pana/Pani przeszłości chorobowej, nie tylko związanej z aktualnymi dolegliwościami. Proszę pamiętać o wcześniejszych wynikach badań laboratoryjnych, wynikach badań diagnostycznych, kartach informacyjnych z hospitalizacji oraz opisach konsultacji lekarskich a także aktualnie stosowanych lekach. Odpowiednie przygotowanie do wizyty pozwala na szybsze postawienie rozpoznania oraz lepsze zaplanowanie dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego.