17/09/2018

Katarzyna Wojtas-Polc | Internista | Kardiolog

Akademię Medyczną ukończyła we Wrocławiu. Od wielu lat pracuje w Ośrodku Chorób Serca 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, gdzie ukończyła specjalizję w dziedzinie chorób wewnętrznych a następnie w dziedzinie kardiologii.
Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Cieszy się dużym szacunkiem zarówno wśród pacjentów jak i kolegów lekarzy. Ma duże doświadczenie w szczególności w leczeniu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca oraz niewydolnością serca.

Przychodni na Tęczowej przyjmuje w ramach:
Poradni Kardiologicznej.