19/07/2018

Justyna Lisiewicz-Jakubaszko | Endokrynolog

Specjalista chorób wewnętrznych i endokrynolog

Dr n. med. Justyna Lisiewicz-Jakubaszko jest wrocławianką z urodzenia i wyboru.  Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1984 roku.

Od początku kariery zawodowej związana jest z Kliniką Chorób Wewnętrznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką. Dodatkowo pracowała także w Pogotowiu Ratunkowym oraz przychodniach specjalistycznych.

Najpierw uzyskała specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych (specjalista chorób wewn. I i II st.), a następnie Jej zainteresowania ukierunkowane zostały na  endokrynologię i diabetologię.  Od wielu lat posiada tytuł specjalisty endokrynologa, obecnie jest w trakcie specjalizacji diabetologicznej.

Jest również absolwentką studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego z zarządzania w ochronie zdrowia.

Doświadczenia naukowe

Doktor Justyna Lisiecka-Jakubaszko obroniła pracę doktorską z zakresu endokrynologii i przewlekłej niewydolności serca w aspekcie hormonalnym i metabolicznym, uzyskują tytuł doktora nauk medycznych. Jej kompetencje medyczne poparte są wieloletnim doświadczeniem oraz ustawicznym pogłębianiem wiedzy.

Zainteresowania kliniczne

Główne zainteresowania w aspekcie klinicznym to leczenie zaburzeń hormonalnych, m.in. w obszarze chorób tarczycy, nadnerczy, przysadki mózgowej, gonad, a także zaburzeń metabolicznych, cukrzycy, otyłość.

Celem Pani Doktor jest aby jak najlepiej i najefektywniej leczyć chorych.

W Przychodni na Tęczowej dr n. med. Justyna Lisiewicz – Jakubaszko przyjmuje w ramach Poradni Endokrynologicznej.