24/11/2020

Magdalena Krawczyk | Kardiolog

Kardiolog

Przez wiele lat pracowałam w Klinice Kardiologii 4 Wojskowego

Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie odbyłam szkolenie specjalizacyjne, a następnie, już jako kardiolog, zdobywałam dalsze
doświadczenie i umiejętności, wykonując badania w Pracowni Echokardiografii.

Obecnie jestem zatrudniona w Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Zajmuję się m.in. kwalifikowaniem pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych (naprawa/wymiana zastawek, „by-passy”), leczenia wad zastawkowych metodami małoinwazyjnymi (TAVI, Mitra-clip), kwalifikacją do innych małoinwazyjnych procedur (zamknięcie uszka lewego przedsionka, zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej), a także do koronarografii, zabiegów ablacji, implantacji stymulatora serca czy kardiowertera-defibrylatora i oczywiście leczeniem przewlekłych schorzeń kardiologicznych.

W centrum moich zainteresowań pozostaje echokardiografia.

W Przychodni na Tęczowej lekarz Magdalena Krawczyk przyjmuje w ramach Poradni Kardiologicznej.