11/09/2018

Agnieszka Kopeć | Internista | Alergolog

Specjalista chorób wewnętrznych i alergolog

W 2009 roku uzyskałam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2017 roku – tytuł specjalisty alergologa.

Od ukończenia studiów w 2002 roku do chwili obecnej jestem związana z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Od ponad 15 lat pracuję w Klinice i na dyżurach lekarskich pod okiem wybitnych nauczycieli klinicystów internistów i alergologów. Dzięki temu zdobyłam doświadczenie zawodowe niezbędne w opiece nad pacjentami z ciężką astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, z zagrażającymi życiu reakcjami alergicznymi i innymi schorzeniami o podłożu alergicznym (anafilaksje, obrzęki naczynioruchowe, reakcje nadwrażliwości na leki, jad owadów, pokarmy, reakcje skórne, katar sienny, zapalenie spojówek).

Doświadczenie zawodowe

Jako alergolog mam doświadczenie w diagnozowaniu pacjentów z podejrzeniem nadwrażliwości na leki (m.in. antybiotyki, niesteroidowe leki przeciwbólowe, leki znieczulenia miejscowego) oraz środki kontrastowe stosowane w badaniach radiologicznych takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, koronarografia, angiografia itp.

Diagnozuję i leczę uczulenia na alergeny pokarmowe, kontaktowe i wziewne.  Zajmuję się leczeniem chorych cierpiących z powodu przewlekłej pokrzywki, nieżytu nosa, nawracających obrzęków naczynioruchowych (tzw. Obrzęku Quinckego) oraz objawów anafilaksji.

Należę do zespołu, który prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych.

Prowadzę immunoterapię swoista (odczulanie) metodą szczepień podskórnych oraz metodą podjęzykową.

Działalność naukowa

Od 2007 roku jestem nauczycielem akademickim. Prowadzę zajęcia i wykłady z propedeutyki chorób wewnętrznych dla studentów III roku wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jestem współautorką 4 rozdziałów w podręcznikach o tematyce alergologicznej oraz publikacji naukowych w czasopismach klinicznych. „Alergia Astma Immunologia”, „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”, „Pneumonologia , Alergologia Polska”, „Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis”) i czasopismach zagranicznych („Allergy”, „International Journal of Cardiology”). Biorę czynny udział (wykłady, prezentacje) w konferencjach i posiedzeniach naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. W kręgu moich zainteresowań naukowych znajdujeą się nowoczesne formy leczenia w tym leczenie biologiczne chorób obturacyjnych płuc (astmy, POChP) oraz aspekty immunologiczne leżące u podłoża rozwoju astmy i POCHP.

W Przychodni na Tęczowej lekarz Agnieszka Kopeć przyjmuje w ramach Poradni Alergologicznej.