28/06/2018

Marcin Drozd | Internista | Kardiolog

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog

Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ukończył w 2006 roku. Po stażu podyplomowym rozpoczął specjalizację z chorób wewnętrznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. W trakcie specjalizacji pracował głównie w Oddziale Zaburzeń Rytm Serca, Klinice Kardiologii, Ośrodku Chorób Serca.

Po ukończeniu specjalizacji w 2013 roku rozpoczął studia doktoranckie. W ramach pracy akademickiej brał udział w kilku projektach naukowych skupionych wokół problemu przewlekłej niewydolności serca, upośledzonej tolerancji wysiłku fizycznego, niedoboru żelaza, zespołu kruchości.

Nadal prowadzi badania dotyczące oceny wydolności fizycznej i oceny siły mięśniowej u chorych z niewydolnością serca oraz niedoboru żelaza u chorych po przebytym zapaleniu mięśnia sercowego oraz u pacjentów kardiomiopatią rozstrzeniową. W 2014 rozpoczął specjalizację z kardiologii, którą ukończył w 2018 roku uzyskując tytuł specjalisty kardiologa.

Działalność kliniczna

Obecnie, jako kardiolog, pracuje w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocław, ul. Weigla 5 w Oddziale Klinicznym Niewydolności Serca. Zajmuje się m.in. chorymi z ciężką niewydolnością serca, wadami serca, chorobą niedokrwienną serca – pacjentami po zawale, chorymi z kardiomiopatią oraz zaburzeniami rytmu serca. Kwalifikuje chorych do angioplastyk naczyń wieńcowych, zabiegów bypassów, leczenia operacyjnego wad serca, zabiegów MitraClip, zamykania uszka lewego przedsionka czy ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej, zabiegów ablacji i implantacji stymulatorów serca oraz kardiowerterów-defibrylatorów.

Działalność naukowa

Jest pracownikiem naukowym w Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia oraz wykładowcą akademickim na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W ciągu najbliższego roku planuje zakończenie oraz obronę pracy doktorskiej pod kierownictwem prof. Ewy A. Jankowskiej.

Autor licznych publikacji naukowych drukowanych w czasopismach medycznych o zasięgu krajowym (Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Medycyna Praktyczna), międzynarodowym ( m.in. International Journal of Cardiology, European Journal of Heart Failure, American Journal of Cardiovascular Drug, American Heart Journal, Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle) oraz rozdziałów do podręczników.
Uczestnik i wykładowca w trakcie Międzynarodowych Kongresów Niewydolności Serca oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Współzałożyciel Fundacji Wspierajmy Seniorów i jeden z jej liderów.

W Przychodni na Tęczowej lekarz Marcin Drozd przyjmuje w ramach Poradni Kardiologicznej.