13/10/2022

Wizyty domowe

Kompleksowe konsultacje internistyczne i geriatryczne (geriatryczno-kardiologiczne) dla pacjentów w domu

Wizyta w domu poprzedzona jest zebraniem ogólnego wywiadu odnośnie potrzeb medycznych, rehabilitacyjnych i społecznych (podczas
rozmowy telefonicznej).

W skład konsultacji geriatrycznej w domu wchodzą (zależnie od indywidualnych potrzeb):
 kompleksowa ocena pacjenta w zakresie stanu zdrowia
 ocena funkcji poznawczych
 ocena funkcji motorycznych
 diagnostyka i leczenie schorzeń towarzyszących
 stosowane leki i suplementy
 ocena odżywienia i nawodnienia
 zalecenia dietetyczne
 zalecenia rehabilitacyjne
 zalecenia opiekuńcze
 zalecenia odnośnie prewencji/leczenia ran przewlekłych/odleżyn
Udzielane jest również wsparcie w zakresie doboru i dostarczenia sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego.
Wspólnie z opiekunami/rodziną ustalany jest dalszy plan diagnostyki, leczenia i opieki oraz wynikający z niego schemat i tryb kolejnych wizyt
(wizyty domowe, teleporady).
Wizyty i ich wycena są ustalane indywidualnie zależnie od potrzeb pacjenta i jego opiekunów oraz miejsca zamieszkania.

Rejestracja na konsultacje geriatryczne odbywa się telefonicznie w dni powszednie w godzinach 17:00-19:00 (telefon 666 606 333) lub e-
mailowo (ewa.jankowska@nateczowej.pl).

Ewa A. Jankowska | kardiolog | geriatra

Rejestracja na konsultacje do innych specjalistów możliwa również w rejestracji (telefon 884888246) – szczegóły co do możliwości dojazdu i dostępności lekarzy do ustalenia telefonicznie.